Kontakta oss

Stefan Nordström, präst

stefan.nordstrom@efsovik.se
Tel: 070-254 68 05

Vi söker en en barn- och ungdomsledare på 80%.

Läs mer här: 
https://www.efs.nu/barn-och-ungdomsledare-80-efs-ornskoldsvik/

En gemenskap med Jesus i centrum

EFS Missionsförening i Örnsköldsvik EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

EFS består av ca 16.000 människor fördelade på ca 400 föreningar spridda över landet med det gemensamma målet att hjälpa människor leva nära Jesus Kristus i vardagen.
En av dessa föreningar är EFS Örnsköldsvik.

Centralt i vår tro är det glada budskapet om Jesus liv, död och uppståndelse. Det är genom tron på Honom och inte på grund av egna meriter och prestationer som vi får leva i gemenskap med Gud.
Bibeln är Guds ord till människan och är grunden för den kristna tron. Vi lär genom den känna det viktigaste i Guds vilja, och framförallt evangeliets gåva.
Människan är skapad av Gud till hans avbild men vi är skilda från honom genom synden. Synden består i att denna avbild är skadad så att vi inte längre förmår göra allt det goda så som Gud hade tänkt. Istället bryter vi mot Guds goda vilja på många sätt.
Genom döden på korset tar Jesus på sig vår synd. Genom detta offer kan vi få förlåtelse och rätten att bli Guds barn trots syndens grundskada.
Genom dopet den tro som Guds Ande skapar i oss knyts vi till Jesus. Det kristna livet innebär att öva sig att lita på Guds förlåtelse och skapa en längtan att leva som en efterföljare till Jesus.

Kristus till alla generationer

Vår Vision – Kristus till alla generationer

Kristus…
Jesus Kristus är den som hela bibeln handlar om och den som är centrum för vår tro. Gud har visat oss människor vem han är genom Jesus Kristus. Genom honom finner vi vägen till Gud. En naturlig plats att lära känna Kristus är i våra gudstjänster. Där kan vi be, läsa bibeln och lovsjunga till Hans ära.

…till…
Evangeliet om Jesus Kristus, är givet åt kyrkan, för att bära det vidare till alla människor.
Vi vill att andra människor också får lära känna Jesus och komma till tro på Honom. Vi vill göra Honom känd genom att dela vår egen livsberättelse, i personliga möten och i våra gemensamma gudstjänster och samlingar.
Vi tror också att vi som rörelse har en kallelse från Gud att nå ut med budskapet om Jesus Kristus till folk i andra delar av världen som ännu inte har hört talas om honom.

…alla…
Kyrkan har från första början varit en gemenskap av män och kvinnor från olika länder, kulturer och språk. Tillsammans utgör vi Guds församling. Vi är beroende av varandra och ingen av oss kan eller bör vara kristen på egen hand. Våra olika gåvor och egenskaper ska komplettera varandra. Därför värnar vi om en gemenskap där alla är välkomna. Vi vill bygga djupa och ärliga relationer som består och lära oss att älska varandra på samma sätt som Gud älskar oss.

…generationer.
Guds församling består av människor i olika åldrar. Ständigt kommer nya generationer att behöva nås med evangeliet, samtidigt som de äldre generationerna finns kvar och behöver bevaras i tron.
Tron är en process där vi hela tiden växer och mognar i vårt förhållande till både Gud och människor. I vår församling vill vi skapa förutsättningar för människor från alla generationer att växa. Detta främst genom att studera Bibelordet, be och lovsjunga och utmana varandra till att ta ansvar och börja göra det som Gud vill att vi ska göra.

Vi använder oss av cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb.