Hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig?
Så mycket som sju gånger?
Matteus 18:21

Hur mycket kan man förlåta?
Ja, den frågan kan man ställa sig när man ser hur det offentliga samtalet utvecklas, där frågan oftare handlar om vad man inte bör förlåta. I dagarna efter påsk har den tidigare EU-parlamentarikern Fredrick Federley, som hoppat av sitt politiska uppdrag på grund av sin relation med en man som dömts för brott mot barn, sagt att han ställer upp i kyrkopolitiken. Jag undrade om det fanns utrymme för honom att komma tillbaka där. Det dröjde inte länge innan han drog tillbaka sin kandidatur på grund av den storm detta orsakade på sociala medier. Han kunde inte få en ny chans – än.
I påskens drama möter vi, bland många andra, två personer, Judas och Petrus, som båda sviker sin mästare Jesus. Judas genom att förråda Jesus och utlämna honom åt hans fiender. Petrus genom att förneka att han kände honom. För Judas gick det illa- han ångrade det han gjort och gick bort och hängde sig berättar Bibeln. Petrus, som också ångrade sig – grät bittert, dröjde kvar i gruppen av lärjungar och kunde några dagar senare få förlåtelse och upprättelse, och bli utnämnd till kyrkans ledare.
Ponera att jag, som församlingsledare, skulle säga offentligt att jag inte ville kännas vid Jesus. Vilken församling skulle fortsätta att anställa mig? Jag vet, som varande facklig företrädare, att illojalitet mot arbetsarbetsgivaren är skäl för uppsägning. Jag har suttit med på förhandlingar där kollegor blivit av med jobbet på betydligt svagare grunder än Petrus.

Hur mycket kan man förlåta?
Den frågan fick Jesus av Petrus tidigare under deras vandring tillsammans. Jesu svar, ”sjuttiosju gånger sju” antyder att förlåtelse kan ske hur mycket som helst. Och Jesus visar detta i praktiken när han möter Petrus efter sin uppståndelse. Petrus hade varit hans närmaste, tillhört den allra innersta kretsen av lärjungarna och blivit utpekad av Jesus som den på vilken han skulle bygga sin församling. Ändå blev Petrus den som svek, inte bara en gång utan tre gånger, enligt Bibeln. Hur måste det inte ha känts för Jesus? Bli sviken av sin närmaste vän. Svek är en av de saker sårar mest. Det är oftast inte själva handlingen; otroheten, stölden eller lögnen som känns värst, utan själva sveket.
I mötet mellan Jesus och Petrus efter uppståndelsen, får Petrus en ny chans. Han får på nytt uttrycka sin kärlek och överlåtelse till sin mästare. Något som allt för sällan sker i dag. I vår strävan att göra rätt, att leva rätt och riktigt, är vi ofta mer lika den hemmavarande sonen i den Jesu liknelse vi kallar ”den förlorade sonen”. En far med två söner som beter sig helt olika. Den ene lojal och rättskaffens, den andre en odåga, som slösar bort hälften av familjens rikedomar på festande och prostituerade. När odågan, den som kallas den förlorade sonen, kommer hem blir han förlåten av sin far. Det är något som den lojale och rättskaffens brodern inte kan förstå. Hur kunde pappan förlåta?

Hur mycket kan man förlåta?

Påskens drama har ett budskap om förlåtelse på många plan. Både universellt och personligt. På korset, i sin fysiska smärta, i sin själsliga ångest, i sin andliga ensamhet och övergivenhet, säger Jesus: ”Fader förlåt dem, för de inte vad de gör” Det säger han om dem som hånar och smädar honom, om sina bödlar – de romerska soldaterna, om sin domare Pontius Pilatus, om judarnas religiösa ledare med Kajafas i spetsen som utmålade honom som hädare, om Petrus som förnekade honom, om Judas som förrådde honom, om alla lärjungar som övergav honom och flydde, men också om den mänsklighet som vänt honom ryggen – om dig och mig. Guds förlåtelse blir synlig på korset.
När vi ber om Guds förlåtelse, vilket vi gör i bönen Vår Fader, sätts det i relation till vår förmåga/vilja att förlåta.
”Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.” Vi kan få förlåtelse av Gud men vi ska också ge den förlåtelsen vidare. Men det är inte alltid enkelt. De flesta av oss vill nog få förlåtelse, även om en del av oss har svårt att ta emot den när den ges. Men många av oss har svårt att ge förlåtelse. Det gör för ont. Och kan man verkligen förlåta allt?
Judas, tänker du. Han fick väl inte förlåtelse för det han gjorde? Nej, vi läser inte om att Judas fick förlåtelse i evangelierna. Det vi ser är att han ångrade sig när han såg konsekvensen av sitt förräderi. Problemet med Judas är att han inte stannade kvar som Petrus gjorde, utan gick bort och hängde sig. Min övertygelse är denna; att hade han stannat kvar hade han också kunnat få förlåtelse. Det måste vara så. Den förlåtelse som fanns för förnekaren, Petrus, måste också ha funnits för förrädaren, Judas. Jesu förlåtelse gör inte halt vid vissa brott. Judas synd var avskyvärd, men inte så att den försatte honom utanför den gudomliga kärlekens och förlåtelsens räckvidd. Mer än så kan man inte säga, men så mycket måste man säga.

Stefan Nordström / präst