”Följ mig!” Med de två korta orden kallade Jesus sina lärjungar. Och därefter står det att de lämnade allt och följde honom. Hur kan man göra det? De var alla yrkesmän, om än i olika yrkeskategorier, som troligen var mitt uppe i sin karriär. Kanske är begreppet karriär ett senare påfund och man såg nog snarare sitt yrke som ett sätt att överleva, tjäna sitt uppehälle. Men ändå… Hur kan man bara lämna allt och följa en främling? Må vara att han var en karismatisk personlighet,
en vars like man aldrig tidigare mött. Men åtminstone Petrus var ju gift och hade familj. Ändå berättar bibeln att de lämnade allt och följde honom.
Att följa någon, kan det var något för nutidsmänniskan? Vi som själva ska skapa våra liv, helt oberoende av andra, kan vi tänka oss följa någon annan? Ja, i vardagligt bruk finns det nog många följare, men då menas att man följer någon på en blogg eller något annat av de sociala medier som finns. Och visst kan det också där uppstå ett visst idolskap som gör att man vill vara lik den man följer.
Men jag ska väl inte låta någon annan bestämma över mitt liv, låta mig formas av någon annan? Jag går väl dit jag vill, dit jag finner bäst…
Men i en värld där möjligheterna numer är oändliga och vägvalen väntar bakom varje kurva, kanske det kan vara en bra idé att hitta någon man kan följa, så att man inte går vilse i livets labyrint. För egen del tycker jag det är ganska skönt att gå med någon som hittar, när jag själv är på ett nytt ställe. Inte för att jag inte brukar hitta med hjälp av karta eller gps, utan för att jag hinner se och uppleva så mycket mer på resan när jag slipper koncentrera mig på vägen. Det ju också i sällskap med någon annan som en resa känns större, blir något mer än när man reser själv.
Att följa Jesus som säger ”Följ mig” innebär att ge sig ut på en resa som man kanske inte riktigt kan ana vart den bär. Han tar dig med på en vandring i livet som ibland kan bli en utmaning, men som också är fylld av glädje, omsorg och trygghet. De år jag har fått följa Jesus har inneburit just det: utmaning, äventyr, glädje, omsorg och trygghet. Det är något jag också rekommenderar för dig.