I mitt yrke som präst brukar jag ibland använda lite ”trolleritrix” för att åskådliggöra budskapet. En gång hade jag planerat en predikan på en gudstjänst för alla åldrar. Men på söndagsmorgonen, när jag började göra mig i ordning för att åka till kyrkan, kunde jag inte hitta kuvertet med attributen för min illustration.
Jag letade på alla tänkbara ställen, lyfte på alla papper på skrivbordet, tömde ut min väska på vardagsrumsbordet, letade i alla skåp, men ingenstans fanns kuvertet. Kanske fanns det på expeditionen i kyrkan. Där fanns ännu mer papper att vända på.
Men till slut, bakom ett annat kuvert låg det jag sökte. En glädje och lättnad fyllde mitt inre.
I Lukasevangeliets 15 kapitel berättas om ett får, ett mynt och en son. Alla har kommit bort, men skälet till deras bortkommenhet skiljer sig åt. Sonen hade gett sig av hemifrån med vett och vilja. När man läser om hur storebrodern tänkte så kan man nästan förstå att han ville bort. Han verkar göra allt för att glömma sitt ursprung och han tar ut svängarna rejält med fester och horor. Den förlorade sonen är sinnebilden för omdömeslöshet och tanklöshet. Desto större förvåning när han är välkommen hem igen.
Om sonen är skyldig så är myntet desto mer oskyldigt. Det är borttappat, inte bortsprunget. Det är omständigheter som ligger hos någon annan än myntet som gör att det blivit förlorat.
Fåret är någonstans mitt emellan myntet och sonen. Man kan kanske inte anklaga ett får för uppror, snarare för dumhet eller bristande lokalsinne. Jag gissar att om man kunde fråga fåret om vad som gått snett så hade det svarat: ”Jag bara råkade… ” Ingen egentlig skuld men ändå förlorat.
Lukas berättar alltså om ett får, ett mynt och en son som alla kommit vilse. Orsakerna skiljer sig åt, men alla tre är de efterfrågade och eftersökta. När de till sist kommit till rätta så blir reaktionen den samma. Det blir glädje och fest. Slutsats? Det finns olika skäl till att människor kommer vilse. Men oavsett skälen så är vi efterfrågade och eftersökta och Gud gör ingen skillnad när den förlorade kommer tillbaka hem. Det blir fest i himlen!

”Men nu måste vi ha fest och glädja oss.
Ty denne din bror var död men har fått liv igen,
han var förlorad men är återfunnen.”