Jag tillhör nog dem som inte är så förtjusta i förändring. Jag trivs med det invanda, det förutbestämda, ritualer och traditioner. Varje gång någon talar om förändring av något som ändå fungerar känner jag en klump i magen. Det kan vara att byta e-post program eller byta lägenhet, flytta till en ny plats eller byta arbetskamrater. Man vet vad man har, men man vet inte vad man får. Ändå har jag bott på minst 15 olika adresser, i rum, i lägenheter och i villa. Och jag har trivts överallt. Jag har bott i allt från Västerbottens karga inland, i Höga Kusten, på slätten i Uppland, i Sveriges trädgård i Blekinge, i West Sussex och Midlands i England. Så olika platser och klimat. Men jag har insett att det är sammanhanget jag levt och verkat i, som gjort att jag alltid har trivts.

Livet är fyllt av förändring. Bara en människas liv är en pågående förändring som aldrig står riktigt stilla. Våra förutsättningar och levnadsvillkor som barn, tonåring, vuxen och senior är väldigt olika. Men vi lär oss alla att hantera detta. En del förändring kan vi styra och planera, som att välja livskamrat eller yrke. Andra saker kommer som överraskningar. Och de kan ju vara både positiva och negativa. Det är viss skillnad på att få besked att man ska bli morfar mot att få besked om kronisk sjukdom.

Som för alla andra har mitt liv varit kantat av både positiva och negativa förändringar. Jag har både skrattat och gråtit, ängslats och sett fram emot dessa förändringar. Jag har ropat till Gud i min nöd, likaväl som jag tackat honom för allt det goda som han gör mot mig. Och hur mycket jag än ogillar förändring har jag insett att det Paulus skriver i Romarbrevet 8 ”Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa” (1917 års bibelöversättning) verkligen stämmer.

Genom åren har jag sett att även det som i stunden är en negativ förändring kan Gud använda till något positivt. Därför är jag nu inte lika rädd och obenägen för förändring. Det innebär inte att jag inte ifrågasätter planerad förändring, men jag kan på ett helt annat sätt ta emot förändring och vet att allt samverkar till det bästa.