Vår vision

himmel3

KRISTUS TILL ALLA GENERATIONER

Kristus…

Kristus är den som hela bibeln handlar om och den som är centrum för vår tro.

Gud har visat oss människor vem han är genom Jesus Kristus. Genom honom finner vi vägen till Gud. En naturlig plats att lära känna Kristus är i våra gudstjänster. Där kan vi be, läsa bibeln och lovsjunga till Hans ära.

…till…

Evangeliet om Jesus Kristus, är givet åt kyrkan, för att bära det vidare till alla människor.

En naturlig följd av att man lär känna Kristus är att man vill dela med sig av detta. Vi vill att andra människor också får lära känna Jesus och komma till tro på Honom. Vi vill göra Honom känd genom att dela vår egen livsberättelse, i personliga möten och i våra gemensamma gudstjänster och samlingar. Vi tror också att vi som rörelse har en kallelse från Gud att nå ut med budskapet om Jesus Kristus till folk i andra delar av världen som ännu inte har hört talas om honom.

…alla…

Kyrkan har från första början varit en gemenskap av män och kvinnor från olika länder, kulturer och språk. Tillsammans utgör vi Guds församling. Vi är beroende av varandra och ingen av oss kan eller bör vara kristen på egen hand. Våra olika gåvor och egenskaper ska komplettera varandra. Därför värnar vi om en gemenskap där alla är välkomna. Vi vill bygga djupa och ärliga relationer som består och lära oss att älska varandra på samma sätt som Gud älskar oss.

…generationer…

Guds församling består av människor i olika åldrar. Ständigt kommer nya generationer att behöva nås med evangeliet, samtidigt som de äldre generationerna finns kvar och behöver bevaras i tron. Tron är en process där vi hela tiden växer och mognar i vårt förhållande till både Gud och människor. I vår församling vill vi skapa förutsättningar för människor från alla generationer att växa. Detta främst genom att studera Bibelordet, be och lovsjunga och utmana varandra till att ta ansvar och börja göra det som Gud vill att vi ska göra.