Gudstjänst

Söndsagsgudstjänst

Söndagsgudstjänster

Vi vill i våra gudstjänster ge uttryck för en levande relation med Gud själv. Vi vill tillbe Honom som Gud och lyssna till Hans ord.


Barnkyrkan, 3 – 9 år

Under söndagsgudstjänsterna har barn från 3 år möjlighet att vara med på Barnkyrkan. Vi lär oss om Gud och har roligt tillsammans!


Chilli, 10-15 år

Under söndagsgudstjänsterna “chillar” vi som är 10-15 år i ungdomslyan. Förutom att ha skoj får vi diskutera viktiga saker.