Styrelser

Missionsföreningens styrelse

Ordförande: Kristina Lundgren
Vice ordförande: Mats Olsson
Sekreterare: Niclas Vigren
Kassör: Thorbjörn Häggström – utanför styrelsen
Ingmar Lundmark
Anders Nordin
Kay Lundgren
Barbro Bylund
Johan Olsson
Daniel Westlund

Fastighetsföreningens styrelse

Ordförande: Björn Hellholm
Vice ordförande: Helena Morin
Sekreterare: Eva-Karin Öhman
Lars Söderström
Jakob Eman
Tore Sundqvist
Andreas Rastbäck