Om oss

EFS Missionsförening i Örnsköldsvik

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Rörelsen består av ca 16.000 människor som är medlemmar i någon av de 400 föreningar som finns spridda över landet. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen.
En av dessa föreningar är EFS Örnsköldsvik. I vår verksamhet ingår även Café UH och Solbacken, en sommaröppen camping med café, pool och kyrka som året runt även fungerar som läger- och konferensgård.

Läs mer om vår vision >>

Vår tro

Evangeliet är det centrala i vår tro, det vill säga det glada budskapet om Jesus och särskilt hans död och uppståndelse för vår skull. Det är genom tron på honom och inte på grund av egna meriter och prestationer som vi får leva i gemenskap med Gud. Bibeln ger Guds ord till människan och är grunden för den kristna tron. Vi lär genom den känna det viktigaste i Guds vilja, och framförallt evangeliets gåva. Människan är skapad av Gud till hans avbild men vi är skilda från honom genom synden. Synden består i att denna avbild är skadad så att vi inte längre förmår göra allt det goda så som Gud hade tänkt. Istället bryter vi mot Guds goda vilja på många sätt. Genom sin död på korset tar Jesus på sig vår synd. För hans skull kan vi få förlåtelse och rätten att bli Guds barn trots syndens grundskada. Denna gåva får vi genom att vi knyts till Jesus genom dopet och genom den tro som Guds Ande skapar i oss. Det kristna livet innebär att öva sig att lita på Guds förlåtelse och att vilja leva som en efterföljare till Jesus.

Läs mer om vår tro >>